چطوری باید یک اسپیکر خوب انتخاب کنیم؟

معمولا ویژگی های متفاوتی مثل زیبایی ظاهری (جنس و طراحی اسپیکر) اندازه و وزن اسپیکر،آپشن های کاربری مختلف،حجم صدا تفکیک صدا و قیمت در انتخاب یک اسپیکر بسته به نیازهای کاربر در نظر گرفته میشوند و معمولا  در حین انتخاب و تست اسپیکر حجم صدا و تفکیک صدا مقیاس های تاثیرگذاری در انتخاب شما هستند. […]